Chirurg naczyniowy, Lekarz dziecięcy - Endokrynolog, Neurolog, Ortopeda (poradnia preluksacyjna), Ginekolog

primed lekarskieprimed lekarskie

PSYCHOLOG

Mgr Katarzyna Przerada - Psycholog, specjalność: psychoprofilktyka i pomoc psychologicza

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako psycholog świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Centrum Interwencji Kryzysowej udzielając porad oraz wsparcia psychologicznego.

Obecnie na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej ,,Betania" (dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych). W swojej codziennej pracy świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu poprzez poprawę ich stanu psychicznego, rozwój osobowości, minimalizowanie deficytów poznawczych (usprawnianie zachowanych funkcji poznawczych), wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Prowadzi terapię psychologiczną, która poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze.

Ukończyła studium pedagogiczne. Szkolenia z zakresu: ,,Podstawy diagnostyki i psychiatrii z elementami terapii", ,,Przygotowujące do pracy, opieki i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem, Zespołem Aspergera i CZR" przeprowadzonego przez terapeutów Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Lublin, ,,Trauma, diagnoza i terapia".

W trakcie studiów podyplomowych o specjalności ,,Diagnoza i terapia neuropsychologiczna''.

W swojej pracy kieruje się dobrem drugiego człowieka z poszanowaniem jego godności i intymności. Mieszkańcy DPS spotykają się u niej z życzliwością, zrozumieniem oraz umiejętnością aktywnego słuchania.

 

Mgr Magdalena Pełczyńska-Lots - psycholog, specjalność kliniczna, terapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła w 2008 roku w ośrodku terapeutycznym K2 Studio w Lublinie i z nim związana jest do dzisiaj. Zajmuje się konsultacją, wstępną diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychologicznego, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (specjalność kliniczna), następnie rozwijała swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach oraz biorąc udział w konferencjach naukowych.

Jest certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej, prowadzi Terapię ręki, ukończyła III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, odbyła szkolenia z zakresu ,,Zaburzeń depresyjnych i CHAD u dzieci i młodzieży”, ,,Diagnozy i terapii zaburzeń wydalanie, jedzenia (u małych dzieci), trichotillomanii, złych nawyków  (dermatologicznych, obgryzanie paznokci)”, ,,Leczenie i diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków”.

W trakcie swojej pracy zawodowej pracowała również w szkole jako nauczyciel specjalista w klasie integracyjnej, co było cennym doświadczeniem i pomaga obecnie lepiej zrozumieć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie pracuje również w przedszkolu integracyjnym prowadząc terapię Integracji Sensorycznej.

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem pacjenta oraz jego rodziny, stara się patrzeć całościowo na pojawiające się problemy aby pomoc była efektywna. Zawsze służy wsparciem i dobrym słowem.

Lublin ul. Stanisława Węglarza 16
ikona phone 81 464 77 95
ikona mail rejestracja@primed.lublin.pl

Copyright Centrum Medyczne PRIMED Lublin
powrót do góry strony