KONTAKT I LOKALIZACJA

Stanisława Węglarza 16, 20-141 Lublin

 REJESTRACJA TELEFONICZNA od 7:30 do 18:00

Numer rachunku bankowego
41 1600 1462 1855 8481 8000 0001

Parking dla samochodów znajduje się przy budynku Centrum Medycznego.
Dojazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich jest możliwy od ulicy
Jagodowej
i Cyprysowej.
(wjazd od ul. Węglarza, w ul. Jagodową oraz ul. Cyprysową do końca).

Dane Spółki:

CENTRUM MEDYCZNE PRIMED SP Z O. O.
ul. Stanisława Węglarza 16, 20-141 Lublin
NIP: 9462674039
KRS: 0000699100
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 85.500 zł