PORADNIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

Położna podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ po wcześniejszym zdeklarowaniu wyboru danej położnej.

Opieka realizowana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia realizowane przez położną POZ:

  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia,
  • wizyty patronażowe w miejscu zamieszkania pacjentki,
  • opieka nad kobietą w połogu,
  • opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacjach ginekologicznych, lub ginekologiczno – onkologicznych od momentu wypisu ze szpitala,
  • opieka nad noworodkiem i wcześniakiem,
  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, oraz w gabinecie położnej POZ,
  • rozpoznanie warunków bio – psycho – społecznych podopiecznych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej.