PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską, nad osobą, rodziną i społecznością w środowisku jej zamieszkania, oraz w gabinecie pielęgniarki POZ po wcześniejszym zdeklarowaniu wyboru danej pielęgniarki.

Opieka realizowana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uwzględniając w tym realizację zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.