BADANIA LABORATORYJNE

Centrum Medyczne PRIMED współpracując z laboratorium medycznym DIAGNOSTYKA oferuje Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych.

Punkt Pobrań czynny jest od 7.30 do 11.00.

Nie obowiązują zapisy na badania laboratoryjne.

Kto może odebrać wyniki badań?
W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to wyników dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Aby odebrać wynik badania członka rodziny należy zgłosić się do CM PRIMED z dowodem osobistym oraz pisemnym upoważnieniem, zawierającym:

  • dane pacjenta /imię i nazwisko, nr PESEL, czytelny podpis/
    oraz
  • dane osoby upoważnionej do odbioru wyników /imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego/

Jak mogę odebrać wyniki przez Internet?
Pacjent, który wykonuje badania, może odebrać wyniki bez konieczności ponownego przychodzenia do przychodni czy punktu pobrań. Na stronie www.wyniki.diag.pl należy wpisać numer zlecenia otrzymanego w Punkcie pobrań, aby móc zapoznać się z wynikami badań, które podpisane są przez diagnostę laboratoryjnego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego .

Jak przygotować się do badania krwi?
Zaleca się pobieranie próbek na czczo, godzinach rannych (7:00-10:00), po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku. Przed pobraniem krwi można wypić niewielka ilość wody mineralnej. W dni poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. Natomiast bezpośrednio przed pobraniem krwi należy unikać wysiłku i stresu, oraz nie palić papierosów.

Czy do badania ogólnego moczu i posiewu moczu wystarczy jeden pojemnik z moczem?
Mocz do badania analitycznego i na posiew należy zawsze pobierać do oddzielnych pojemników (do badania mikrobiologicznego zawsze pojemnik jałowy – “sterylny”). Istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania w CM PRIMED pojemnika do analizy moczu. Natomiast w przypadku pobierania moczu na posiew należy zakupić sterylny pojemnik jednorazowy.Badanie ogólne moczu – materiał na potrzeby badania stanowi mocz oddany z pierwszej porannej porcji po wypoczynku nocnym, na czczo i po porannej toalecie. Mocz (około 50 ml) pobieramy ze środkowego strumienia do jednorazowego, plastikowego pojemnika na mocz.

Mocz na posiew także należy pobierać metodą “środkowego strumienia” do jałowego pojemnika maksymalnie do połowy i po dokładnym zamknięciu przekazania do CM PRIMED. Jeśli nie można przekazać próbki moczu natychmiast, umieścić ja w lodówce do czasu przekazania.