PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lekarze specjaliści przyjmujący w poradnii:

Dr n. med. Halina Dubas – Ślemp –  specjalista psychiatra

Miejsce pracy: Adiunkt w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie.

Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia lękowe, uzależnienia.

Lek. med. Anna Domańska  – specjalista psychiatra, specjalista geriatra, certyfikat lekarza medycyny paliatywnej i hospicyjnej, lekarz rodzinny

W związku z posiadaną wiedzą medyczną oraz wykształceniem szczególnie zajmuję się leczeniem chorób występujących u osób w wieku podeszłym.

Zakres porad udzielanych w gabinecie: Porady specjalistyczne z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku – zespoły otępienne, urojeniowe, zaburzenia pamięci, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu

Lek. med. Maciej Domański – specjalista psychiatra

Miejsce pracy: Ordynator Oddziału ZOL psychiatryczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz starszy asystent w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia lękowe, uzależnienia.