PORADNIA NEUROLOGICZNA

Lekarze specjaliści przyjmujący w poradni:

 Lek. med. Iwona Kowal – Specjalista neurolog

Miejsce pracy: Starszy asystent w Oddziale Neurologii SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie.

Zakres porad udzielanych w gabinecie: pełna diagnostyka i leczenie z zakresu neurologii.

 Lek. med. Dariusz Baranowski – Młodszy Asystent w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

Zakres porad udzielanych w gabinecie: Pełna diagnostyka i leczenie z zakresu neurologii.

neurolog