ALERGOLODZY

→ Dr n. med. Maria Rymgayłło-Kątska – Specjalista chorób dzieci, alergolog
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Zakres usług: leczeniem wszystkich typów alergii u dzieci oraz osób dorosłych.

Lek.  med. Dorota Romańska-Sys – specjalista alergolog, specjalista pediatra

DERMATOLOG

→ Lek. med. Beata Szostakiewicz  – dermatolog, wenerolog, alergolog

ENDOKRYNOLOG

→ Lek. med. Szymanek Jolanta – Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, anestezjologii i intensywnej terapii
Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnozowanie i leczenie: nadczynności i niedoczynności tarczycy, choroby Hashimoto, choroby Gravesa-Basedova, guzów tarczycy, zaburzeń miesiączkowania, nadmiernego owłosienia, anemii, choroby Addisona, hiperandrogenizmu.

ENDOKRYNOLOG DZIECIĘCY

→ Lek. med. Sylwia Krawczyk – specjalista endokrynologii dziecięcej

Miejsce pracy: Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnozowanie i leczeniem chorób narządów wydzielania wewnętrznego u dzieci i młodzieży, między innymi:
– zaburzenia wzrastania,
– otyłość,
– choroby tarczycy,
– zaburzenia dojrzewania.

→ Lek. med. Iga Szopińska  specjalista endokrynologii dziecięcej

Zakres porad udzielanych w gabinecie:
diagnozowanie i leczenie chorób narządów wydzielania wewnętrznego u dzieci i młodzieży, między innymi:
– zaburzenia wzrastania,
– otyłość,
– choroby tarczycy,
– zaburzenia dojrzewania
– choroby nadnerczy

 

GASTROLOG

→ Dr n. med. Tomasz Dworzański – Specjalista w dziedzinie Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Miejsce pracy: Klinika Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Jest starszym asystentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy.

Zakres porad udzielanych w gabinecie:

Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu pokarmowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu endoskopowych badań diagnostycznych i zabiegowych.
Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim, włoskim.

GERIATRA

→ Lek. med. Anna Domańska – Specjalista psychiatra, W trakcie specjalizacji z geriatrii. Certyfikat lekarza medycyny paliatywnej i hospicyjnej.
Miejsce pracy: Starszy asystent w Oddziale Psychogeriatrycznym – Szpital Neuropsychiatryczny przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: Porady specjalistyczne z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku – zespoły otępienne, urojeniowe, zaburzenia pamięci, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu.

GINEKOLODZY

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk – Specjalista ginekologii i położnictwa
Miejsce pracy: Oddział Ginekologii Operacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Zakres usług: opieka nad kobietą ciężarną, prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka, endokrynologia ginekologiczna, zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej (wysiłkowe nietrzymanie moczu, nadreaktywny pęcherz), profilaktyka raka szyjki macicy oraz diagnostyka nowotworów narządu rodnego.

Lek. med . Patrycja Ziober-Malinowska – Specjalista ginekologii i położnictwa
Miejsce pracy: I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Staż z zakresu zabiegów laparoskopowych w Augusta-Kranken-Anstalt w Bochum, Niemcy.
Zakres porad udzielanych w gabinecie:

 • porady profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej
 • badania cytologiczne
  porady położnicze i prowadzenie ciąży
 • ultrasonograficzne badania ginekologiczne
 • zakładanie wkładek wewnątrzmacicznych
 • laparoskopia i histeroskopia
 • ginekologia estetyczna
 • leczenie nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki pochwy


Lek. Wacława Zaleska – Specjalista ginekologii i położnictwa

Ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1997 roku. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Specjalizacja z ginekologii w 2010 roku. Udziela porad w języku rosyjskim i ukraińskim.

NEFROLOG DZIECIĘCY

→ Lek. med. Monika Wojciechowska – specjalista nefrologii dziecięcej

Miejsce pracy: Oddział Pediatrii i Nefrologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnozowanie, profilaktyka i leczenie chorób nerek i dróg moczowych u dzieci i młodzieży, takich jak:
– wady wrodzone układu moczowego,
– zakażenia układu moczowego,
– kamica nerkowa,
– kłębuszkowe zapalenia nerek,
– moczenie mocne i dzienne,
– zespół nerczycowy,
– niewydolność nerek,
– białkomocz,
– krwinkomocz,
– nadciśnienie tętnicze.

NEUROLOG

→ Lek. med. Iwona Kowal – Specjalista neurolog
Miejsce pracy: Starszy asystent w Oddziale Neurologii SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: Pełna diagnostyka i leczenie z zakresu neurologii.

NEUROLOG DZIECIĘCY

→Dr n. med. Ewa Dworzańska – Specjalista w dziedzinie neurologii oraz neurologii dziecięcej
Miejsce pracy: Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurologii dziecięcej odbywa w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, w szczególności takich jak: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszkowo-mózgowe, upośledzenie umysłowe, bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne.
Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim, włoskim.

ORTOPEDZI

Dr n. med. Mateusz Kominek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. med. Damian Pietrzyk – Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Miejsce pracy: Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przyjmuje także pacjentów w Przyklinicznej Poradni Ortopedycznej.
Zakres usług:

 • leczenie bezpośrednich i odległych następstw urazów narządu ruchu u dzieci,
 • leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • profilaktyka i leczenie rozwojowej dysplazji bioder
 • USG preluksacyjne (USG stawów biodrowych)

Lek. med. Marek Detko – ortopeda
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku 2016.
Lekarz rezydent w trakcie 4-go roku specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Puławach.

Zakres usług:

 • Leczenie bezpośrednich i odległych następstw urazów narządu ruchu ( stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia i złamania)
 • Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Iniekcje kwasu hialuronowego i blokad do stawów kolanowych.
 • Leczenie zespołów uciskowych nerwów kończyny górnej : zespół cieśni nadgarstka
 • Leczenie zespołów przeciążeniowych układu ruchu i entezopatii (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, ostroga piętowa, palce zatrzaskujące, gangliony nadgarstka )
 
PSYCHIATRZY

Dr n. med. Halina Dubas-Ślemp – Specjalista psychiatra
Miejsce pracy: Adiunkt w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia lękowe, uzależnienia.

Lek. med. Anna Domańska – Specjalista psychiatra; geriatra, certyfikat lekarza medycyny paliatywnej i hospicyjnej
W związku z posiadaną wiedzą medyczną oraz wykształceniem szczególnie zajmuję się leczeniem chorób psychicznych występujących u osób w wieku podeszłym.
Miejsce pracy: Starszy asystent w Oddziale Psychogeriatrycznym – Szpital Neuropsychiatryczny przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: Porady specjalistyczne z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku – zespoły otępienne, urojeniowe, zaburzenia pamięci, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu.

Lek. med. Maciej Domański – Specjalista psychiatra
Miejsce pracy: Ordynator Oddziału ZOL psychiatryczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz starszy asystent w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: Diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia lękowe, uzależnienia.

PULMONOG

→  lek. med. Ewa Waseńczuk – specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog

PULMONOLODZY DZIECIĘCY

→ Dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska – specjalista w dziedzinie pediatrii i pulmonologii dziecięcej.

Miejsce pracy: Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy.

Zakres usług: diagnozowanie i leczenie chorób płuc (w tym gruźlicy i mukowiscydozy) oraz chorób alergicznych, m.in. astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa, ostrych oraz nawracających infekcji układu oddechowego u dzieci, interpretacja spirometrii oraz badań alergologicznych.

Leczone choroby: astma oskrzelowa, alergia dróg oddechowych, choroby układu oddechowego, nieżyt nosa, infekcje układu oddechowego, angina, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, interpretacja spirometrii, interpretacja badań alergologicznych

Lek. med. Arkadiusz Jędrzejewski – specjalista pediatra, specjalista pulmonolog

Miejsce pracy: Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Aktualnie w trakcie realizacji przewodu doktorskiego.

Zakres usług: diagnozowanie i leczenie chorób płuc oraz chorób alergicznych, m.in. astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa, ostrych oraz nawracających infekcji układu oddechowego, interpretacja spirometrii oraz badań alergologicznych.

REUMATOLOG

Dr n. med. Agnieszka Przygoda-Dreher –  Specjalista reumatolog

UROLOG

Dr n. med. Paweł Płaza – Specjalista urolog

Miejsce pracy: Asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty urologii, zdając z wyróżnieniem międzynarodowy egzamin specjalizacyjny FEBU. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu endourologii i laparoskopii urologicznej.
Zakres porad udzielanych w gabinecie: diagnostyka i leczenie nowotworów układu moczowego, przerostu prostaty, kamicy moczowej, infekcje dróg moczowych, wady układu moczowego, zaburzenia potencji. Wykonuje USG urologiczne: gruczołu krokowego, układu moczowego, jąder.