PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Lekarze specjaliści przyjmujący w poradni:

→ Dr n. med. Ewa Dworzańska – specjalista w dziedzinie neurologii oraz neurologii dziecięcej

Miejsce pracy: Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurologii dziecięcej odbywa w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy.

Zakres porad udzielanych w gabinecie: Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, w szczególności takich jak: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszkowo-mózgowe, upośledzenie umysłowe, bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne.
Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim, włoskim.

neurolog